Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
  2131 Göd, Petőfi Sándor u. 48.
  +36 30 265 7933
  titkarsag@god-huzella.hu
  OM: 032352

A felvétel, az átvétel és a csoportváltás szabályai
 
(A fejezet kiemelés helyi tantervünkből)

      Beiratkozás előtt az alkalmasságot - a magasabb óraszámnak, a nagyobb megterhelésnek való megfelelést - csak a magyar-angol két tanítási nyelvű osztályba és a német emelt szintre jelentkező gyerekeknél vizsgáljuk. Felvételük feltétele az alkalmasság.

      Túljelentkezés esetén az iskola a jelentkezők pontszám szerinti sorrendbe állításával állapítja meg, ki kerülhet az osztályba.

      Azonos pontszám esetén a gödi gyerekek elsőbbséget élveznek.

      1-4. évfolyamon a választható tantárgyak leadása, felvétele miatti csoportváltáshoz, csoportba soroláshoz elegendő a szülő és a pedagógus egyetértése az igazgatói jóváhagyáshoz.

      1-2. évfolyamon a magyar -angol két tanítási nyelvű osztályban és az A jelű osztály német csoportjában sem tér el ettől a szabályozás. 3-5. évfolyamon azonban az osztályba kerülés feltétele a megfelelés az osztály/csoport átlagának idegen nyelvből.

      6. évfolyamtól ezekhez a csoportokhoz kapcsolódni már nem lehet.

      A magyar-angol két tanítási nyelvű oktatásból való kilépés osztályváltással jár. A kétnyelvű angoltól megváló tanuló a B jelű osztályba vagy az A jelű osztály általános tantervű csoportjába kerülhet, ahol természetesen élhet a csoportoknak biztosított emelt szintű választási lehetőségekkel.

      Az A jelű osztály német emelt szintű oktatásából kilépő tanuló osztálya általános tantervű csoportjában vagy a B jelű osztályban folytathatja tanulmányait, és természetesen élhet a csoportoknak biztosított választási lehetőségekkel.

      5-8. évfolyamon az emelt szint felvétele miatti csoportváltáshoz vagy más iskolákból érkező gyerekek osztályba, csoportba sorolásához az érintett munkaközösségek hozzájárulása szükséges.

      Az emelt szint leadása történhet a szülő/tanuló vagy a pedagógus kezdeményezésére egyaránt.

      Az a tanuló, aki tanév végén az emelt szint követelményeit hordozó tantárgyakból; a Matematikai gondolkodásból vagy az Angol kommunikációból nem éri el legalább a jó eredményt, tanulmányait Matematikából és/vagy Angolból a következő tanévtől általános tantervű csoportban folytatja.

      A munkaközösség-vezető erről írásos értesítést küld.

      A testnevelés választható foglalkozáshoz, az emelt szinthez alkalmassági orvosi igazolás szükséges.

     A nem körzetes tanulók átvételének feltétele 5. évfolyamtól, hogy a magatartás és a szorgalom osztályzatuk jó vagy jeles legyen. Ettől eltérni csak az iskolavezetőség mérlegelését követő eseti döntéssel lehet.

Fenntartó

Naptár

Szeptember 2023
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Kréta

KRÉTA Iskolai Alaprendszer - Home | Facebook

ESEMÉNYEK

Kedves Szülők!

1 %!

Kérjük, gondoljanak iskolánkra!

Jövőformáló Alapítvány

18714155-1-14

Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány

19179849-1-13

Ne feledjék, minden évben nyilatkozni szükséges!

Köszönjük!