Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
  2131 Göd, Petőfi Sándor u. 48.
  +36 30 265 7933
  titkarsag@god-huzella.hu
  OM: 032352

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a HÁZIREND „Első évfolyamra történő felvétel rendje” fejezetében (34. oldaltól) itt, a HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM „A felvétel, az átvétel, a csoportszervezés- váltás szabályai” fejezetében (a 51. oldaltól) itt olvashatnak.

Az első évfolyamosok beíratása tavasszal történik. A fenntartó a 2022/2023. tanévre 33 osztály indítását engedélyezte, az idegen nyelv, az informatika, a technika tanítása, az etika/hit és erkölcstan, a fejlesztés, a napközis és tanulószobai ellátás 178 csoportban történik.

Az intézmény nyitva tartásának rendjét a HÁZIREND „Az iskola munkarendje” fejezetében (20-22. oldalig) itt olvashatják. Az ÉVES MUNKATERV alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait itt olvashatják a 10. oldaltól.

A szervezeti és működési szabályzatot itt, a házirendet itt, a pedagógiai programot itt olvashatják.

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét itt tekinthetik meg.

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségéről és szakképzettségéről innen informálódhatnak.

Az országos matematika és szövegértés mérés évenkénti eredményeit itt olvashatják.

Az országos célnyelvi (két tanítási nyelvű) valamint az országos idegen nyelvi mérés (általános tantervű, emelt szintű) évenkénti eredményeit összesítő táblázatban itt tekinthetik meg.

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatokat itt olvashatják.

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségéről a HÁZIREND „A tanórán kívüli tevékenységek rendje, formái” fejezetének (24-26. oldaláig) itt olvashatnak.

A HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM hétvégi házi feladatok (250. oldalán) és az iskolai dolgozatok szabályairól a (241-248. oldalán) itt olvashatnak.

Az intézmény továbbtanulási mutatóiról itt adunk tájékoztatást.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit itt tekinthetik meg, a tanulmányok alatti vizsgákról a HÁZIREND „Osztályozó és tanulmányok alatti vizsgák” (31-32. oldal) itt, a HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM „A tanulmányok alatti vizsgák” fejezetében (49-51. oldaláig) itt olvashatnak.

Az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát a 2022/2023. tanévben innen tudhatják meg.

Fenntartó

Naptár

Május 2023
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kréta

KRÉTA Iskolai Alaprendszer - Home | Facebook

ESEMÉNYEK

Kedves Szülők!

1 %!

Kérjük, gondoljanak iskolánkra!

Jövőformáló Alapítvány

18714155-1-14

Nyelv és Tehetség Iskolai Alapítvány

19179849-1-13

Ne feledjék, minden évben nyilatkozni szükséges!

Köszönjük!